هنگامی که محصولی را انتخاب میکنید در قسمت گالری عکسهای مربوط به آن جدولی را مشاهده میکنید که اعدادی را به هر سایز اختصاص داده است.شما از روی آن میتوانید سایز مناسب خود را بیابید اما چگونه؟

ابتدا باید از میان لباسهایتان آنکه از نظر اندازه مناسبتر است انتخاب کنید. لباس شما باید از همان نوع لباسی باشد که در سایت انتخاب کرده اید؛مثلا اگر بافت انتخاب کرده اید یکی از بافت های خود را بردارید.آن را روی سطح صافی قرار دهید.با استفاده از توضیحات زیر اندازه گیری های لازم را انجام دهید و سایز مناسب خود را از درون جدول انتخاب کنید(واحد اعداد سانتی متر است.).

لازم به ذکر است که 1-/+ سانتی متر امکان خطا در اندازه گیری ها وجود دارد.

*اگر پیراهن یا لباسی پیراهن گونه مانند تیشرت انتخاب کرده اید باید اندازه گیری های زیر را انجام دهید:

1.عرض شانه:فاصله بین سر شانه های لباس را اندازه گیری کنید.

2.عرض سینه:فاصله بین آستین های لباس را اندازه گیری کنید.

3.عرض شکم:پهنای یک سوم پایینی لباس را اندازه گیری کنید.

4.طول لباس:از سر شانه تا لبه پایینی لباس را اندازه گیری کنید.

5.طول آستین:از سر شانه تا لبه آستین را اندازه گیری کنید.

*اگر شلوار یا لباسی شلوارگونه انتخاب کرده اید باید اندازه گیری های زیر را انجام دهید:

6.عرض کمر:پهنای لبه بالایی لباس را اندازه گیری کنید.

7.طول فاق:از کمر تا زیر زیپ را اندازه گیری کنید.

8.عرض ران:پهنای قسمت ران را اندازه گیری کنید.

9.عرض دمپا:پهنای لبه پایینی لباس را اندازه گیری کنید.

10.طول لباس:فاصله بین کمر تا دمپا را اندازه گیری کنید.

*اگر خریدار کفش هستید:

11.طول پای خود را باید از بلندترین انگشت ( معمولا انگشت شصت ) تا برامدگی پشت پاشنه اندازه گیری کنید.

بدین منظور ابتدا کف پای خود را روی سطحی صاف قرار دهید و با قلم به طور عمود بالای بلندترین انگشت و انتهای پاشنه را علامت گذاری کنید.

بهتر است این کار را در انتهای روز انجام دهید چراکه پا در این زمان در بزرگترین حالت خود قرار دارد.

به علت انکه ممکن است طول دو پا با هم متفاوت باشد بهتر است هر دو پای خود را اندازه گیری کنید و اندازه پای بزرگتر را به عنوان عدد اصلی در نظر بگیرید.